Testamente Sambo

Testamente Sambo

Du och din sambo ärver inte varandra enligt lag. Därför är det viktigt att du och din sambo planerar hur ni vill fördela er kvarlåtenskap om någon av er går bort. Det enda sätt ni kan skydda den efterlevande sambon är genom att skriva ett testamente.

Idag är det väldigt vanligt att par lever tillsammans utan att gifta sig. De flesta tänker inte på att sambor inte ärver varandra och de ekonomiska konsekvenser detta kan få för den efterlevande sambon. Den efterlevande sambon har bara rätt till hälften av den gemensamma bostaden och det därtill hörande bohaget. Detta kan föra med sig att den efterlevande sambon måste flytta från den gemensamma bostaden eftersom denne inte har råd att lösa ut bröstarvingarna eller andra rättmätiga arvingar.

Testamente sambo

Du och din sambo måste upprätta ett inbördes testamente om ni vill skydda den efterlevande sambon mot att råka ut för en ekonomisk tragedi som en konsekvens av den andre sambons bortgång. Ni måste även tänka på att det kan finnas behov av ett samboavtal, särskilt om det finns särkullbarn, annars kan arvsfördelningen variera betydligt beroende på vem av samborna som avlider först.

Ladda ner ett garanterat juridiskt korrekt inbördes testamente för sambor på Juridiska Dokument!