Inbördes Testamente

Inbördes TestamenteEtt inbördes testamente är en form av testamente som upprättas av två eller flera personer gemensamt. Vanligen är det två personer som lever i en relation som upprättar denna typ av testamente. Här kan du läsa om vilken typ av testamente ni behöver vid äktenskap, samboförhållande och om någon av parterna har barn från tidigare förhållanden. Inom äktenskapet kallar man barn från tidigare förhållanden för särkullbarn.

Inbördes testamente används främst när två personer ömsesidigt vill förordna sin respektive kvarlåtenskap till förmån för varandra. Speciellt för sambor, som inte ärver varandra enligt lag, är det viktigt att upprätta ett testamente om de vill att den efterlevande sambon ska ärva den avlidne sambons kvarlåtenskap. Lika viktigt är ett testamente för gifta som har särkullbarn, eftersom dessa går före efterlevande make när deras förälder går bort. Makar med endast särkullbarn ärver således inte varandra alls, vilket många inte är medvetna om.

Ett testamente ska upprättas skriftligen och undertecknas av de som har skrivit testamentet, testatorerna. Dessutom ska det bevittnas av två oberoende personer, testamentsvittnen, som är samtidigt närvarande när testatorerna undertecknar testamentet. Dessa vittnen ska känna till att de bevittnar ett testamente men de behöver inte veta innehållet i testamentet. Att testamentsvittnena är obehöriga betyder att de inte ska vara berörda av varken testator eller det som anges i testamentet. Vi rekommenderar att ni frågar om vänner, bekanta, arbetskamrater osv kan bevittna ert testamente och undviker familj och släkt.

Juridiska Dokument kan ni ladda ner testamenten som ni själva fyller i med hjälp av anvisningarna som medföljer. Det finns testamenten såväl för sambor som för äkta makar:

Givetvis finns även möjlighet att få ett personligt upprättat testamente, utfärdat av jurist efter personlig kontakt med er via telefon och mail. När ni fått svar på alla eventuella frågor så skriver vi ut ert testamente på arkivbeständigt papper och skickar hem det till er per post.

Klicka här för att beställa vår tjänst ”Testamente utfärdat av jurist” från Juridiska Dokument!

Har ni frågor före eller efter köp är ni alltid välkomna att kontakta oss på Thorlund Juristbyrå AB på telefon 040-976434. Ni kan också besöka oss på Juridiska Dokument där ni kan ställa frågor antingen på vår supportchatt eller via vårt kontaktformulär. Välkomna!